Group
Back

Nasze kluczowe wartości

GE_Core-Values
FS_Design_Header_Filtration
GE_Core-values_Trust

Pięć kluczowych wartości firmy Sefar umożliwia budowanie ZAUFANIA.

ZAUFANIE jest podstawą udanej współpracy.

Ta udana współpraca tworzy wartość dla wszystkich
zainteresowanych stron.

GR_Design_Spacer 20x20

Rzetelność – Reliability

Nasze działania lub sposób postępowania

Przekuwamy słowa w czyny, a czynami odzwierciedlamy słowa.

Wszystkie nasze działania prowadzone są w profesjonalny
sposób i z zapewnieniem dobrej jakości.

Komunikujemy się w sposób otwarty, bezpośredni, uczciwy i wyczerpujący.

Poczucie odpowiedzialności – Ownership Mentality

Nasz sposób myślenia i motywacja do działania

Firma Sefar i nasze obowiązki są naszą wielką, wspólną pasją.

Nasze działania i decyzje są podejmowane tak, jakby Sefar był naszą własną firmą.

Realizujemy wyznaczone cele biznesowe przy zachowaniu
długoterminowej wizji opartej na przedsiębiorczości.

Zorientowanie na klienta – Customer Focus

Tworzenie naszych wartości

Potrzeby i wymagania naszych klientów znajdują się na
pierwszym planie naszego myślenia i działania.

Nasze rozwiązania i rezultaty zapewniają naszym klientom
duże korzyści w kontekście korzystnym dla obu stron.

Szczerość i uczciwość – Honesty and Integrity

Nasza osobowość / kim jesteśmy

Jesteśmy uczciwi i bezpośredni, działamy w oparciu o
szacunek i sprawiedliwe traktowanie.

Podchodzimy do drugiego człowieka z pozytywnym nastawieniem.

Zrównoważony rozwój – Sustainability

Nasz bilans zainteresowań i odpowiedzialności

Zapewniamy długotrwały sukces firmy Sefar, ponieważ
myślimy i działamy, krocząc po zrównoważonej ścieżce.

Równoważymy interesy wszystkich zainteresowanych stron i
wykazujemy postawę firmy odpowiedzialnej społecznie.

Kontakt


Sefar Sp. z o.o.

ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, Polska

Tel: +48 618 551 645

Tel: +48 511 467 467
Fax +48 618 551 606