Grupo
Voltar

Giá trị cốt lõi

GE_Core-Values
FS_Design_Header_Filtration
GE_Core-values_Trust

Năm giá trị cốt lõi của Sefar tạo nên «SỰ TÍN NHIỆM».

«SỰ TÍN NHIỆM» là cơ sở của sự hợp tác thành công giữa mọi người.

Sự hợp tác thành công này tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan.

GR_Design_Spacer 20x20

Sự tin cậy – Reliability

Hành động của chúng ta hoặc cách chúng ta hành động

Nói những gì mình làm và làm những gì mình nói.

Chúng tôi luôn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất có thể.

Chúng tôi giao tiếp cởi mở, trực tiếp, chân thực và toàn diện.

Tinh thần làm chủ – Ownership Mentality

Tư duy và động lực

Chúng tôi cảm nhận và chia sẻ sự nhiệt huyết mạnh mẽ đối với Sefar và trách nhiệm của chúng tôi.

Những hành động và quyết định được đưa ra với suy nghĩ như Sefar là công ty riêng của chúng ta.

Chúng tôi theo đuổi mục tiêu kinh doanh với một tầm nhìn dài hạn.

Khách hàng trọng điểm – Customer Focus

Giá trị sáng tạo

Nguyện vọng và yêu cầu của khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu.

Giải pháp tối ưu và hiệu quả làm việc của chúng tôi sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên.

Trung thực và liêm chính – Honesty and Integrity

Phẩm chất, chúng ta là ai

Chúng tôi trung thực và thẳng thắn trên cơ sở của sự tôn trọng và công bằng.

Chúng tôi tiếp cận khách hàng với tư duy tích cực.

Tính bền vững – Sustainability

Cân bằng giữa lợi ích và trách nhiệm

Chúng tôi đảm bảo sự thành công lâu dài của Sefar bằng cách suy nghĩ và hành động một cách bền vững.

Chúng tôi cân bằng lợi ích của tất cả các bên liên quan và chúng tôi
là một công ty hàng đầu.

Thông tin liên lạc


Sefar Singapore Pte Ltd / 

Vietnam Rep. Office

249 Cong Hoa St, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, Vietnam


Điện thoại +84 8 6 292 5562/3
Fax +84 8 6 292 5561