Gruppo
Indietro

Khái quát về vải lọc

FS_Fabrics & Media_Sefar Tetex Mono 02

SEFAR TETEX MONO

FS_Fabrics & Media_DLW PET 07-8433-W060

SEFAR TETEX DLW

FS_Fabrics & Media_SEFAR NYTAL Forte

SEAR PETEX, SEFAR NITEX

Các loại vải Polyamide, Polyester, Polypropylene, PVDF, ETFE, and PEEK được dệt bằng quy trình dệt chất lượng cao với hệ thống máy dệt hiện đại được thiết kế đặc biệt.


Với sự hiểu biết sâu sắc của các ứng dụng, Sefar giúp khách hàng đạt được kết quả tối ưu trong quá trình sản xuất của mình.


Chúng tôi có các chi nhánh và các trung tâm chế tạo tại 25 quốc gia trên 5 châu lục. Và văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật địa phương và hỗ trợ cho hàng loạt các giải pháp được cung cấp bởi Sefar.

Thông tin chi tiết về trang web Sefar ngôn ngữ tiếng Anh xin xem chi tiết tại:

www.sefar.com

THÔNG TIN LIÊN LẠC


Sefar Singapore Pte Ltd /


Vietnam Rep. Office

 

77 Le Trung Nghia Ward 12, 2nd Floor

Tan Binh District

Ho Chi Minh City, Viet Nam


Điện thoại +84 (0) 28 6292 5562

Mobile +84 (0) 906 802 213