Group
Back

In lưới

PS Sujet Ceramics

Gồm sứ

PS Sujet Graphics

Đồ họa

PS Sujet Textiles

Dệt may

Nếu muốn biết bí quyết, kinh nghiệm về in lưới, cách tiếp xúc gần gũi với thị trường và nâng cao lợi ích cho khách hàng, bạn có thể mong đợi rất nhiều từ chúng tôi.


Lưới in của chúng tôi được sử dụng trong các ngành công nghiệp đặc biệt như:

Đồ điện tử

Gồm sứ

Đồ họa

Dệt may

Chúng tôi cung cấp tư vấn hệ thống toàn diện, từ giai đoạn trước khi in kỹ thuật số, sản xuất lưới căng (stretching) và khuôn tô (stencil) có kiểm soát, cho đến in ấn tinh xảo. Chúng tôi biết mọi điều về các chất nền in đặc biệt, mực, v.v. và tất nhiên, lưới in được phát triển đặc biệt của chúng tôi đứng đầu trong ngành công nghiệp in trên thế giới trong nhiều năm. Bạn sẽ luôn nhận được những điều tốt nhất từ Sefar.

Thông tin chi tiết về trang web Sefar ngôn ngữ tiếng Anh xin xem chi tiết tại:

www.sefar.com

Thông tin liên lạc


Sefar Singapore Pte Ltd /


Vietnam Rep. Office

 

77 Le Trung Nghia Ward 12, 2nd Floor

Tan Binh District

Ho Chi Minh City, Viet Nam


Điện thoại +84 (0) 28 6292 5562

Mobile +84 (0) 906 802 213